کلید کوچولو

یکی بود،یکی نبود.کلید کوچولوی قشنگی بود که با پدر و مادر خوش حالش در جاکلیدی زیبایی زندگی می کرد.پدر،کلید در بود و مادر،کلید کمد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
18,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
24
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-654-1