که مپرس!

پس از صدای او، صدای زهیربن قین آمد که گفت:من نیز اگر هزاربار کشته و زنده شوم،دست از تو برنمیدارم و باتو می مانم.آری حسین بن علی ، ما با تو می مانیم و با دشمنانت میجنگیم.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
30,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
58
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-465-3