نیاکان ما ،کاروان دانایی

این کتاب مجموعه ای است که به گوشه هایی از فرهنگ و تمدن مردم پس از ورود اسلام به ایران پرداخته است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
140,000ریال
شمارگان چاپ: 
4,000جلد
تعداد صفحات: 
40
فراکد: 
شابک: 
978-600-01-0135-0