کتاب داستان3

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با علم به اهمیت داستان کوتاه و شرایط نامناسب کنونی آن،با انتشار این کتاب،تلاش میکند قدمی در راه بهبود شرایطی بردارد که بیش از این در مورد آن شرح داده شد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
63,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
136
فراکد: 
شابک: 
978-600-01-0199-2