دلقک

گفت: تو اگه بری، من هی میام تو فکرت.هی جلوت رژه می رم.اون وخ برای همیشه از کارت می افتی!

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
58,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
280
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-777-7