سفر بزرگ کیوان

کیوان از صندلی عقب ماشین گفت:من پیش مادرجون نمی مونم.
بابا و مامان کیوان حرفی نزدند،کیوان بلندتر گفت:من تو اون خونه می ترسم.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
70,000ریال
شمارگان چاپ: 
4,000جلد
تعداد صفحات: 
164
فراکد: 
شابک: 
978-600-01-0239-5