سلیمان و بلقیس

تاریخ نامه طبری،گردانیده منسوب به بلعمی

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
55,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
40
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-424-0