لک لکها بربام

لینا کارها را روبه راه کرد،چون جریان لک لکها با مقاله او شروع شده بود،خودش را مسئول احساس میکرد.روز خوبی بود.آسمان درخشان و آبی بود و سدآفتابی.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
54,000ریال
شمارگان چاپ: 
3,000جلد
تعداد صفحات: 
272
فراکد: 
شابک: 
978-964-432-312-6