ماهک و پرنده ها

ماهک از پشت پنجره به حیاط نگاه کرد.چشم هایش دنبال گنجشک ها می گشت،گنجشک هایی که به گمانش از آن شهر رفته بودند.دلش برای آنها تنگ شده بود.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
14,000ریال
شمارگان چاپ: 
15,000جلد
تعداد صفحات: 
44
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-707-4