زمین او

آیا زمین به آرامش خواهد رسید؟
چه وقت؟ چگونه؟
زمین قرارگاه شماست.
زمین رام شده است..

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
70,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
64
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-893-4