همان لنگه کفش بنفش

لنگه کفش بنفش ماجرای گم شدنش را برایم تعریف کرد.
اورا تمیز کردمو روی میز گذاشتم.به من لخند زد و من گفتم:دلت میخواهد داستان تورا بنویسم؟

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
55,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
36
فراکد: 
شابک: 
978-964-432-782-7