...وخدا پاسخ داد

زید احساس تنهایی و دل شکستگی می کرد.دلش می خواست کودک بود.به سوی پیامبر می دوید و در آغوش او پناه می گرفت.چرا پیامبر از او حمایت نمیکرد؟مگر او پیامبر نبود؟مگر حرف اورا باور نکرده بود؟

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
14,000ریال
شمارگان چاپ: 
15,000جلد
تعداد صفحات: 
28
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-411-0