کد خبر: 6 | تعداد بازدید: 6995 بار مشاهده شده | زمان ارسال:

تولید

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یک مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی و غیربازرگانی در دی سال ۱۳۴۴ تأسیس شد که تا سال ۱۳۵۸ زیر نظر هیئت امناء، هیئت مدیره و مدیرعامل فعالیت می کرد. بر اساس جلسه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اساس نامه کانون با تغییراتی تصویب شد و به صورت یک شرکت دولتی، ابتدا نظارت آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سپس به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد.
هدف شرکت ایجاد امکانات لازم برای رشد و خلاقیت کودکان و نوجوانان و شکوفایی استعدادهای هنری آنها بر اساس ارزش ها و نظام تعلیم و تربیت اسلامی در اوقات فراغت است.

معاونت تولید
معاونت تولید یکی از سه معاونت زیر نظر مدیرعامل کانون است که شامل بخشهای انتشارات، امورسینمایی و مرکز سرگرمیهای سازنده است.